Diệt mối tại Thái Bình

  • DIET MOI O THAI BINH

    DIET MOI O THAI BINH

    DIỆT MỐI Ở THÁI BÌNH    Cty toàn cầu phục vụ diệt mối và phòng chống mối cho nhà ở, cty , kho hàng và đặc biệt cty đã thực hiện diện mối tại  các UBND huyện trực thuộc tỉnh thái bình   Do ưu điểm là loài mối thường thich ăn các loại giấy tờ tích trữ và  lưu cữu nhiều năm , vì vậy các văn phòng là những nơi thường bị mối phá hại. với … Xem chi tiết