Phòng Chống Mối Lền Móng Xây Dựng

  • no_thumb

    PHÒNG CHỐNG MỐI TẠI HẢI DƯƠNG

    PHÒNG CHỐNG MỐI TẠI HẢI DƯƠNG Để phòng chống mối đạt được hiệu quả cao cần áp dụng 3 công đoạn phòng mối như sau:   Quy trình thực hiện thi công đào hào phòng mối bên ngoài: Trước tiên cần đọc thiết kế bản vẽ công trình để đảm bảo thi công đúng  theo yêu cầu kỹ thuật   - Tạo hàng rào phòng chống mối bên ngoài bằng … Xem chi tiết